Miksi erityisesti juuri nyt on tärkeää johtaa organisaatioita inhimillisesti?

Marraskuu = Inhimillisen johtamisen teemakuukausi. Osa : Miksi erityisesti juuri nyt on tärkeää johtaa organisaatioita inhimillisesti? Inhimillisestä / ihmislähtöisestä / humaanista tavasta johtaa on toki puhuttu jo aikaisemminkin. Pandemian myötä teema tuli entistäkin voimakkaammin pintaan: Korona-ajan opetus on ollut se, että ihmisiin fokusoiminen ei ole enää mikään ”nice-to-have” -tyyppinen asia, jota tehdään, jos kiinnostaa tai …

Miksi erityisesti juuri nyt on tärkeää johtaa organisaatioita inhimillisesti? Lue lisää »

Marraskuu on inhimillisen johtamisen teemakuukausi

Marraskuu on minulle inhimillisen johtamisen teemakuukausi:1️⃣ Kerron eri foorumeilla (LI, IG, kotisivut) omasta lähestymistavastani inhimilliseen johtamiseen2️⃣ Perustelen myös, miksi erityisesti juuri nyt on tärkeää johtaa organisaatioita inhimillisesti.3️⃣ Tarjoilen ”Inhimillisyyden perusteet TOP 5″-listan, jonka runko perustuu pandemian aikaiseen tutkimusraporttiin, ja lihaa luiden ympärille tuon oman työkokemukseni, opintojeni ja kirjallisuuskatsaukseni pohjalta.4️⃣ Pyrin herättämään keskustelua siitä, millaisia kokemuksia …

Marraskuu on inhimillisen johtamisen teemakuukausi Lue lisää »

Ensimmäinen video julkaistu!

Lokakuu on ollut minulle resilienssin teemakuukausi. Tein myös ekan Varis Coaching –videon, hurraa. Pistin homman kerralla ja editoimatta purkkiin, koska olin luvannut videon lokakuussa ja hiukan hilkulle meni… Uunituoreella videollani puhun muun muassa siitä, kuinka esihenkilö voi vahvistaa tiiminsä resilienssiä unohtamatta omaa hyvinvointiaan. Video löytyy Valmennukset-sivulta. Tavoitteenani on #VarisCoaching in kautta jakaa yrityksille osaamistani siinä, miten organisaatioita …

Ensimmäinen video julkaistu! Lue lisää »

Millainen on ihmistä arvostava kulttuuri ja miten se liittyy resilienssiin?

Millainen on ihmistä arvostava kulttuuri ja miten se liittyy resilienssiin? Entä mistä asioista resilientin, uudistumiskykyisen organisaation tunnistaa seesteisempinä aikoina? Uusiseelantilaiseen tutkimukseen pohjautuen jaTyöterveyslaitoksen näkemystä lainaten:🌻 resilientti oganisaatio keskittyymuutosvalmiuteen ja sen kehittämiseen, ennakointiin ja varautumiseen,🌻 organisaatiossa on paljon panostusta siihen,että yhteistyö ja vuorovaikutus organisaation sisällä ja välillä on hyvää ja🌻resilientissä organisaatiossa on ihmistäarvostava johtaminen ja kulttuuri. Ihmistä arvostavaan …

Millainen on ihmistä arvostava kulttuuri ja miten se liittyy resilienssiin? Lue lisää »

Miten organisaatio voi parantaa resilienssiään ennakoimalla ja varautumalla?

Organisaatio voi käytännössä panostaa ennakointiin ja varautumiseen muun muassa seuraavilla tavoilla: 📋 Ennakkosuunnitelmat ja ensihetken toimintatavat: On tärkeää, että organisaatiossa valitsee ennakoiva asenne ja käytännössä erilaiset suunnitelmat on tehtynä. Huom! Suunnitelmista täytyy olla tieto muillakin kuin niillä, jotka ne ovat tehneet.   ⛔ Varoitusmerkkeihin reagointi: Resilientti organisaatio seuraa koko ajan varoitusmerkkejä ja jos niitä tulee, …

Miten organisaatio voi parantaa resilienssiään ennakoimalla ja varautumalla? Lue lisää »

Miten ihmisten välinen hyvä yhteistyö ja toimiva vuorovaikutus vaikuttaa resilienssiin organisaatiossa?

Ihmisten välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä resilienssin välistä yhteyttä kuvaavat muun muassa seuraavat asiat: 💚 Jaettu tieto ja osaaminen, ei siiloja: Tärkeää on se, että mikään tieto ei ole vain yhden ihmisen takana ja organisaatiolle kriittiseen tietoon on useammalla ihmisellä pääsy. Resilientti organisaatio toimii riittävän yhtenäisellä tavalla ja tieto ja osaaminen on jaettua. Näin organisaatio …

Miten ihmisten välinen hyvä yhteistyö ja toimiva vuorovaikutus vaikuttaa resilienssiin organisaatiossa? Lue lisää »

Seminaaritarjous: Miten vahvistat resilienssiäsi ja hyvinvointiasi haastavina aikoina

Mukana muutoksissa -resilienssiseminaarissa 18.10. keskustelemme organisaation resilienssiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Seminaarin jälkeen organisaatioilla on mahdollisuus jatkaa teeman käsittelyä yksilönäkökulmasta, sillä Varis Coaching tarjoaa webinaarin aiheesta ”Miten vahvistat resilienssiäsi ja hyvinvointiasi haastavina aikoina” (ei edellytä 18.10. seminaariin osallistumista). Webinaarin hinta on 1000 € (+ alv.) 5-30 hengen työyhteisöille. Jos kohderyhmäsi on alle 5 hlöä tai yli …

Seminaaritarjous: Miten vahvistat resilienssiäsi ja hyvinvointiasi haastavina aikoina Lue lisää »

Tervetuloa ”Mukana muutoksissa” -resilienssiseminaariin 18.10.!

Resonoiko resilienssi? Pysyykö yrityksesi mukana muutoksissa? Sopeutuuko ja selviytyykö organisaatiosi jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja uusissa olosuhteissa? Tervetuloa oppimaan, millaiset toimintatavat yhdistävät uudistumiskykyisiä organisaatioita. Tiistaina 18.10.2022 Lahden Tiedepuiston Aalto-auditoriossa (Niemenkatu 73, Lahti) järjestettävässä tilaisuudessa pääset keskustelemaan organisaation resilienssiin liittyvistä teemoista yhdessä muiden osallistujien kanssa ja saat työvälineitä, joiden avulla yrityksesi pysyy paremmin mukana muutoksissa ja hyödyntää sen …

Tervetuloa ”Mukana muutoksissa” -resilienssiseminaariin 18.10.! Lue lisää »

Etsin pilottiasiakasta inhimillisen johtamisen valmennusohjelmaan!

Inhimillisen johtamisen valmennuksen tavoitteena on kehittää organisaatiossa inhimillisen johtamisen kulttuuria ja käytänteitä sekä auttaa osallistujia kehittämään tietoisuus- sekä itsensä johtamisen taitojaan ja vahvistamaan inhimillistä vuorovaikutuskäyttäytymistään erilaisten esimerkkien ja -harjoitusten avulla. Valmennuksen kohderyhmänä ovat kaikki organisaatiossa johtamis-/lähijohtamistyötä tekevät. Valmennusohjelmaan kuuluu myös  jokaiselle osallistujalle tarjottava yksilöllinen coaching-prosessi (esimerkiksi 3-5 krt) psyykkisen valmennuksen menetelmiä hyödyntäen, sekä parityöskentely valmennussessioiden …

Etsin pilottiasiakasta inhimillisen johtamisen valmennusohjelmaan! Lue lisää »