Millainen sinun resilienssisi on vanhempana?

Arkiset vastoinkäymiset, haasteet ja muutokset värittävät perheiden arkea ja vaativat vanhemmilta resilienssiä. Raskaammatkin ajat kuuluvat elämään.
Resilienssi vähentää vanhemman riskiä uupua!

Vanhemman resilienssiä vahvistavia tekijöitä ovat muun muassa:

🔸 yleisesti myönteinen suhtautuminen elämään

🔸luottamus itseen ja kykyyn organisoida omaa elämää

🔸omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, työn ja perheen tasapaino

🔸vahvuuksien ja puutteiden tunnistaminen lapsessa ja itsessä

🔸ihmissuhteiden ja perheen yhteenkuuluvuuden vaaliminen

🔸tuki puolisolta ja muilta läheisiltä

🔸merkityksellisyyden kokemus

Löytyykö näitä elementtejä sinun elämästäsi? Millainen sinun resilienssisi on?