Asiakkaat

Asiakasreferenssit

PSYYKKINEN VALMENNUS, SYKSY 2022 – KEVÄT 2023
”Käsiteltiin päivänpolttavia ja itselle ajankohtaisia aiheita. Omat ajatukset pääsi monessa kohtaa hyvin eteenpäin.”
”Keskustelu oli luontevaa ja sain vapaasti kertoa ajatuksistani. Sopivasti haastetta omien ratkaisujen miettimiseen. Hyviä vinkkejä jatkokehitykseen.”
”Usean kerran (3 krt) valmennus piti yllä muutosta. Ei olisi haitannut, vaikka olisi ollut vielä muutama kerta lisää.”
”Tehtävät olivat riittävän yksinkertaisia ja selkeitä. Autoit selkiyttämään ajatuksia.”

Psyykkisen valmennuksen harjoitusvalmennettavat, syksy 2022 ja kevät 2023

 

RESILIENSSIVALMENNUS, KEVÄT 2022

”Kati Varis piti keväällä 2022 Provincian kahdelle esihenkilöryhmälle (yhteensä 7 hlöä) resilienssikoulutuksen. Koulutuksessa käsiteltiin yksilön ja organisaation resilienssiä ja annettiin vinkkejä tiimin resilienssin kehittämiseen ja resilienttiin kriisijohtamiseen. Jokainen osallistuja teki myös henkilökohtaisen resilienssin kehittämissuunnitelman. Palaute koulutukseen osallistujilta oli positiivista. Sisältöä pidettiin mielenkiintoisena ja ajankohtaisena ja lähestymistapaa sopivan erilaisena. Konkreettiset esimerkit ja käytännön läheisyys saivat osallistujilta kiitosta. Ensimmäisen etänä toteutetun koulutustilaisuuden osallistujat toivoivat koulutukselta hieman enemmän ryhmäkeskusteluja, ja tämä toive toteutuikin hienosti toisen ryhmän kanssa saman pöydän ääressä istuttaessa.

Katin kanssa yhteistyö oli sujuvaa ja hänen tyylinsä valmentaa oli ihmisläheistä. Voin suositella Katia vastaaviin koulutuksiin

Sanna Nieminen

Henkilöstöpäällikkö, Provincia Oy

RESILIENSSIVALMENNUS, SYKSY 2022

”Selkeä, hyvää asiaa, joskin aiemman työkokemuksen takia paljolti tuttuakin, tosin monelle varmaankaan ei niinkään”.

”Sai kyllä paljon ohjeita, miten jaksaa töissä ja kotonakin. Minusta on hyvä, että välillä muistutetaan, että täytyy pitää itsestään huolta.”

”Kouluttaja oli asiansa tunteva ja esitti asian hyvin ja oli selvästi perehtynyt aiheeseen.”

”Oli kiteytetty paremmin kuin monissa aiemmissa valmennuksissa, joissa on käsitelty jaksamista, oli helppo seurata.”

Resilienssivalmennuksen osallistujat

Lahden Aluetaksi Oy

RESILIENSSIÄ JA TAIDETTA -PIENRYHMÄVALMENNUS, TALVI 2023

Valmennuksessa keskityttiin erityisesti siihen, miten yksilö voi vahvistaa resilienssiään ja pitää yllä optimaalista vireystilaa kriiseissä ja haastavissa tilanteissa. Osallistujat pitivät erityisesti seuraavista asioista: 

”Keskustelu & rentoutusharjoitukset & pysähtyminen. Mahdollisuus rauhoittumiseen ja pysähtymiseen oman resilienssin äärelle”.

”Harjoitukset, keskustelut, materiaali, jota voi lukea myöhemminkin. Coachin läsnäolo ja rauhallisuus, erinomainen tietotaso. Erilaiset keinot tehdä harjoituksia.”

”Sisältö ja rauhallisuus.”

Pienryhmävalmennuksen osallistujat

Kolme HR-alan konkaria

TYÖELÄMÄSAFARI-HANKE, 2017-2019

Allekirjoittaneella oli ilo olla mukana Työelämäsafari-hankkeessa urheiluliiketoiminnan edustajana. Hankkeesta pyrin löytämään ajatuksia työhyvinvoinnin edistämiseen organisaatiossa, jossa työaika ei ole tarkoin määriteltyä vaan pikemminkin tilanteen mukaan vaihtelevaa, paikoin jopa 7/24 tyyppistä. Kati veti hanketta selkeällä otteella ja kaikesta näki hänen ammattitaitonsa työhyvinvoinnin kirjon asioista. Positiivinen ja tuloksellinen kokemus!”

Tomi Honkanen

FC Lahden toimitusjohtaja vuosina 2014-2019

ENERGIA-ALAN YRITYS, 2019-2022

Tein noin kolme vuotta yhteistyötä Kati Variksen kanssa erilaisissa henkilöstön kehitykseen liittyvissä työryhmissä. Tähän aikaan osui muun muassa COVID-19 pandemia ja siihen liittyvät korona-ajan valmiustyöryhmän perustaminen sekä hybridityöhön siirtyminen ja siihen liittyvien pelisääntöjen luominen. Katin kanssa oli helppoa ja mutkatonta tehdä töitä ja työryhmien tulokset saatiin nopeasti siirrettyä käytännön toimintatavoiksi.”

Kollega

Energia-alan yritys 2019-2022

YHTEISTYÖHANKE, 2019-2021

”Tutustuin Katiin, kun olimme työn merkeissä mukana samassa yhteistyöhankkeessa. Kati hoiti tehtävänsä vastuullisesti ja ripeästi. Hänen kanssaan oli mukava työskennellä.”

Anna Kokko

Ohjelmapäällikkö, Väestöliitto