Psyykkisen valmentajan rooli

Psyykkinen valmentaja
Kati Varis,
Varis Coaching

Psyykkisessä valmennuksessa tehtäväni on pyrkiä oivalluttamaan asiakasta. Valmennus on asiakaslähtöistä ja siinä käytetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä, jotka sopivat asiakkaalle. Toimijuus ja vastuu säilyvät asiakkaalla itsellään. Psyykkisenä valmentajana tavoitteeni on, että asiakas saa tilanteeseensa uusia omien arvojensa mukaisia näkökulmia, tunnistaa itse ratkaisuja haasteisiinsa ja löytää parhaimman potentiaalinsa.

Hyödynnän psyykkisenä valmentajana ratkaisukeskeisiä, käyttäytymisterapeuttisia ja kehollisia, sekä mindfulness -valmennustyökaluja. Olen perehtynyt erilaisiin psykologisiin ilmiöihin ja haasteisiin ja niiden käsittelykeinoihin sekä psyykkisen valmentajan koulutuksessa että aiemmissa psykologian ja työpsykologian opinnoissani.  

Tavoitteena valmennuksessani voi olla vaikkapa erilaisten asiakkaan toimintaa rajoittavien psyykkisten ilmiöiden työstäminen (unihäiriöt, mielialan muutokset, ahdistuneisuus ja pelot, jännitys), elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen, stressinhallinnan ja palautumisen vahvistaminen tai erilaisista kriiseistä ja haastavista tilanteista selviytyminen. Psyykkisessä valmennuksessa tyypillisesti asiakkaan psykologinen pääoma kasvaa ja itsensä johtaminen vahvistuu.  

Valmistun huhtikuussa 2023 psyykkiseksi valmentajaksi Anita Hedmanin luotsaamasta Päijät-Hämeen kesäyliopiston koulutuksesta, jonka laajuus on 25 op. Koulutus kestää noin vuoden ja sisältää 20 tuntia asiakasharjoittelua ja runsaasti sekä yksilötehtäviä että vertaisryhmässä tehtäviä reflektioharjoituksia.

Olen suorittanut lisensiaattitason jatko-opinnot työpsykologian osa-alueella, psykologian aineopinnot (60 op) ja ammatillisen opettajan opinnot (25 op).  Olen myös koulutettu vapaaehtoistyöntekijä valtakunnallisella Sekasin –chat kanavalla, missä 12-29 –vuotiaat nuoret saavat keskusteluapua mieltä askarruttavissa asioissa.