Psyykkisen valmentajan rooli

Psyykkinen valmentaja
Kati Varis,
Varis Coaching

Psyykkisessä valmennuksessa tehtäväni on pyrkiä oivalluttamaan asiakasta. Valmennus on asiakaslähtöistä ja siinä käytetään ratkaisukeskeisiä ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvia valmennusmenetelmiä, jotka sopivat asiakkaalle. Toimijuus ja vastuu säilyvät asiakkaalla itsellään. Psyykkisenä valmentajana tavoitteeni on, että asiakas saa tilanteeseensa uusia omien arvojensa mukaisia näkökulmia, tunnistaa itse ratkaisuja haasteisiinsa ja löytää parhaimman potentiaalinsa.

Hyödynnän psyykkisenä valmentajana ratkaisukeskeisiä, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvia sekä kehollisia ja mindfulness -valmennustyökaluja. Olen perehtynyt erilaisiin psykologisiin ilmiöihin ja haasteisiin ja niiden käsittelykeinoihin sekä psyykkisen valmentajan koulutuksessa että aiemmissa psykologian ja työpsykologian opinnoissani.  Minulla on myös sekä henkilökohtaista että työn ja opintojen kautta karttunutta kokemusta monista vanhemmuuteen ja työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvistä teemoista. 

Tavoitteena valmennuksessani voi olla vaikkapa erilaisten asiakkaan toimintaa rajoittavien psyykkisten ilmiöiden työstäminen (unihäiriöt, mielialan muutokset, ahdistuneisuus ja pelot, jännitys), elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen, stressinhallinnan ja palautumisen vahvistaminen tai erilaisista kriiseistä ja haastavista tilanteista selviytyminen. Psyykkisessä valmennuksessa tyypillisesti asiakkaan psykologinen pääoma kasvaa ja itsensä johtaminen vahvistuu.  

Olen valmistunut psyykkiseksi valmentajaksi Anita Hedmanin luotsaamasta Päijät-Hämeen kesäyliopiston koulutuksesta, jonka laajuus on 25 op. Koulutus kesti noin vuoden ja sisälsi 20 tuntia asiakasharjoittelua ja runsaasti sekä yksilötehtäviä että vertaisryhmässä tehtäviä reflektioharjoituksia.

Olen peruskoulutukseltani tekniikan lisensiaatti työpsykologian alueelta sekä kauppatieteiden maisteri. Olen suorittanut myös  psykologian aineopinnot (60 op) ja ammatillisen opettajan opinnot (25 op).  
Vapaa-aikanani tärkein roolini on olla äiti 8-vuotiaalle pojalleni. 

Minulle on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat apua mielen hyvinvointiin liittyvissä haasteissaan. Koen, että auttamalla yritykseni kautta vanhempia voimaan paremmin, autan samalla heidän lapsiaan. Teen myös vapaaehtoistyötä valtakunnallisella Sekasin –chat kanavalla, missä 12-29 –vuotiaat nuoret saavat keskusteluapua mieltään askarruttavissa asioissa.