Miten ihmisten välinen hyvä yhteistyö ja toimiva vuorovaikutus vaikuttaa resilienssiin organisaatiossa?


Ihmisten välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä resilienssin välistä yhteyttä kuvaavat muun muassa seuraavat asiat:


– Jaettu tieto ja osaaminen, ei siiloja: Tärkeää on se, että mikään tieto ei ole vain yhden ihmisen takana ja organisaatiolle kriittiseen tietoon on useammalla ihmisellä pääsy. Resilientti organisaatio toimii riittävän yhtenäisellä tavalla ja tieto ja osaaminen on jaettua. Näin organisaatio on vähemmän haavoittuva haastavassa tilanteessa, jos vaikkapa suuri osa henkilöstöstä on estynyt tekemään töitä.

– Taito hakea apua: Resilienssi ei tarkoita jääräpäistä yksin selviämistä ja eteenpäin puskemista, vaan se on myös yksilön taitoa ymmärtää, milloin täytyy pyytää tukea toisilta. Se edellyttää sellaista yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä, että osaa ilmaista itseään saadakseen apua ja ymmärtää, kun ihmiset ympärillä haluavat ja yrittävät auttaa. Jokaisen vastuu sekä vuorovaikutuksesta että avun pyytämisestä kasvaa erityisesti etä-/hybridityössä.
– Asioiden jakaminen: Ihmiset voivat selviytyä lähes minkälaisten vaikeiden tai haastavien kokemusten kanssa tahansa, jos heillä on joku, jonka kanssa asian voi jakaa. Jokaisen kannattaa pitää huolta siitä, että jo ennen kuin pahempia vaikeuksia tulee, on keskustelukumppaneita. Että on joku, jonka kanssa voi istua kahvikupilliselle juttelemaan, nauramaan, purkamaan omaa oloaan tai kuuntelemaan toista.

Miten vahvistatte ihmisten välistä yhteistyötä ja toimivaa vuorovaikutusta teidän arjessa?