Miten organisaatio voi parantaa resilienssiään ennakoimalla ja varautumalla?

Organisaatio voi käytännössä panostaa ennakointiin ja varautumiseen muun muassa seuraavilla tavoilla:

– Ennakkosuunnitelmat ja ensihetken toimintatavat: On tärkeää, että organisaatiossa valitsee ennakoiva asenne ja käytännössä erilaiset suunnitelmat on tehtynä. Huom! Suunnitelmista täytyy olla tieto muillakin kuin niillä, jotka ne ovat tehneet.  

– Varoitusmerkkeihin reagointi: Resilientti organisaatio seuraa koko ajan varoitusmerkkejä ja jos niitä tulee, reagoi niihin nopeasti. Organisaatiossa on matala kynnys ottaa esiin poikkeavia asioita ja niihin suhtaudutaan vakavasti.

– Tilannetietoisuus: Organisaatiolla on tapana seurata sitä, mitä maailmalla tapahtuu. Eikä tämä koske ainoastaan ylintä johtoa vaan kaikilla organisaatiossa on anturit ulkomaailmassa ja yhteinen käsitys toiminnan tarkoituksesta ja päämääristä.

– Stressitestit: Muutostilanteissa toimimista voi harjoitella niin sanottujen stressitestien avulla. Kaikenlaisiin todennäköisiin ja vaarallisiin tilanteisiin voi varautua ja harjoittelemalla voi oppia toimimaan niissä fiksummin. Toisaalta, resilienssiä on myös sen hyväksyminen, että vaikka kuinka olisi harjoiteltu, niin silti voi tapahtua jotain täysin odottamatonta.

Miten ennakointi ja varautuminen näkyy organisaationne käytännöissä?