Miksi erityisesti juuri nyt on tärkeää johtaa organisaatioita inhimillisesti?

Marraskuu = Inhimillisen johtamisen teemakuukausi. 
Osa 2: Miksi erityisesti juuri nyt on tärkeää johtaa organisaatioita inhimillisesti?

 

Inhimillisestä / ihmislähtöisestä / humaanista tavasta johtaa on toki puhuttu jo aikaisemminkin. Pandemian myötä teema tuli entistäkin voimakkaammin pintaan:

 

– Korona-ajan opetus on ollut se, että ihmisiin fokusoiminen ei ole enää mikään ”nice-to-have” -tyyppinen asia, jota tehdään, jos kiinnostaa tai on aikaa. Ihmisten hyvinvointi oli korona-aikana koetuksella ja yhteisöllisyyden ja sosiaalisen yhteyden tärkeys korostui entisestään.

 

– Jaksottunut kriisi (pandemia + Ukrainan sota + ”kriisitalvi”…) on tuonut mukanaan sen, että kuormittumisen ja ahdistumisen kokemukset jatkuvat edelleen. Tämä on kasvattanut tarvetta työntekijäkeskeisyydelle ja inhimilliselle otteelle työelämässä.

 

– Työmuotojen muuttuminen (digitalisaatio, etätyö, hybridityö) on vaikuttanut työn tekemisen tapaan ja siihen, miten me olemme työpaikoilla sosiaalisesti vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Kun toimitaan virtuaalisesti, vuorovaikutuksen laatuun pitää kiinnittää erityistä huomiota, jotta välittäminen näkyy ruudun toiselle puolelle.

 

– Johtamista on kaikkialla ympärillämme! Kuka tahansa, joka ottaa tarkoituksellisesti vastuuta jossain tietyssä tilanteessa, samalla myös johtaa. Toisaalta yksi tapa johtaa ei sovi kaikille. On hyvä osata ottaa huomioon erilaiset tarpeet, erilaiset tyylit, erilaiset persoonallisuudet ja erilaiset kontekstit. Tämä vaatii inhimillistä otetta johtajuuteen.

 

– On myös entistä paremmin alettu ymmärtää, että kun arvostaa ja kunnioittaa ihmisyyttä toisissa, samalla synnyttää turvaa, joka mahdollistaa mm. intuition, innovatiivisuuden, rohkeuden ja luovuuden – ja näillä on vaikutus myös organisaation tehokkuuteen.

 

– Inhimillinen johtaminen on myös työnantajakuva-asia. Gartnerin tutkimusraportin mukaan organisaatioissa, joissa osataan kehittää inhimillisempiä johtajia, tiimeissä on *vähemmän vaihtuvuutta, *korkeampi sitoutuneisuus ja *parempi hyvinvointi. –> Inhimillisesti johdettu työpaikka on myös houkuttelevampi työnantaja!

 

Miksi sinun mielestäsi inhimillinen johtaminen on tärkeää tänään ihan tavallisen työpaikan arjessa?