Monimuotoiset perheet työelämässä

Millaisia perheitä sinun työyhteisöösi kuuluvilla on? Huomioidaanko sinun työyhteisössä riittävästi monimuotoisten perheiden erilaiset tilanteet?
  • Kunnioitetaanko työyhteisössäsi työntekijän omaa perhemääritelmää?
  • Onko ilmapiiri avoin erilaisista perhetilanteista puhumiselle?
  • Joustetaanko tarvittaessa arjessa ja  haastavissa elämäntilanteissa?
  • Onko työpaikallasi perheystävällisyys-suunnitelma?
  • Ehkäistäänkö työyhteisössä syrjintää ja syrjivää puhetta?
  • Huomioidaanko erilaisten perhemuotojen lisäksi myös lapsettomien tarpeet?
  • Kuunnellaanko työntekijöitä työaikajärjestelyissä?
  • Tarjotaanko mahdollisuus etätyöhän, osa-aikatyöhön tai muihin joustoihin?
  • Entä lapsen sairastuminen, mitä tukea työyhteisö silloin tarjoaa?

”Haasteena on huomioida erilaisissa perhemuodoissa ja -tilanteissa elävät työyhteisön jäsenet yksilöllisesti, mutta olla samalla korostamatta minkään perhemuodon erilaisuutta suhteessa muihin.” (Monimuotoiset perheet työelämässä -opas)