HRD-vuokrapalvelut ja konsultointi

Henkilöstön kehittämisen vuokrapalvelut

HRD-päällikön ja konsultin kokemuksistani on apua tilanteissa, joissa organisaation omat resurssit eivät riitä henkilöstön kehittämistehtäviin, esimerkiksi avainhenkilön perhevapaa tai äkillinen sairastuminen tai muulla tavalla haastava resurssitilanne. 

 

 

Esimerkkejä tehtäväkokonaisuuksista, joita tarjoan vuokrapalveluna

Rekrytointi

Minulla on kokemusta sekä rekrytointijärjestelmän ja -prosessin kehittämisestä että rekrytoinnin hoitamisesta käytännössä: rekrytarpeen määrittely, rekrytointi-ilmoitukset, haastattelut, arvioinnit.

Osaamisen kehittäminen

Olen kokenut koulutus- ja valmennuskokonaisuuksien suunnittelija. Kokemusta on kertynyt myös osaamisen kehittämisen järjestelmistä sekä kouluttajien kouluttamisesta ja tietysti itse opettamisesta.   

Henkilöstötutkimukset

Olen toiminut useissa eri tehtävissäni henkilöstötutkimuksen yritys- tai yksikkökohtaisena vastuuhenkilönä. Tutkimustulosten analysointi ja kehittämiskohteiden suunnittelu ovat vahvuuteni.

Esihenkilötyön kehittäminen

Minulla on monipuolisesti kokemusta esihenkilötyön kehittämisestä, esim.  johtamisen periaatteiden luominen ja viestintä, verkostoitumis- ja valmennustilaisuudet, esihenkilöiden HR-tuki ja viestintä.

Perheystävällisyyden edistäminen

Edellisessä työpaikassani rooliini kuului perheystävällisemmän kulttuurin ja käytäntöjen kehittäminen sekä viestinnän ja tuen tarjoaminen esihenkilöille perheystävällisyyskysymyksissä.

Monimuotoisuuden johtaminen

Human Capital and Diversity managerin tehtävässä vedin paikallista monimuotoisuusohjelmaa, mihin kuuluivat muun muassa  sukupuolten välistä tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta edistävät työryhmät. 

Muutosjohtaminen

Konsultin roolissani olin mukana monissa laajoissa muutoshankkeissa muutoksen johtamisen asiantuntijana. Toimin myös esihenkilönä ja uraohjaajana usealle junior-muutoshallintakonsultille.

HR-prosessikehitys ja -strategiatyö

Minulla on kokemusta HR-prosessi -ja järjestelmäkehittämisestä usean HR-alueen osalta. HRD-rooleissani olen ollut yhdessä johdon kanssa luomassa HR- / Human Capital- strategiaa ja viemässä sitä käytäntöön.

Työyhteisön kehittämiskonsultointi

Tarjoan tukeani työyhteisön hyvinvoinnin ja ilmapiirin kehittämiseen, mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja hybridityön sujuvoittamiseen. 

Teen organisaatioille työhyvinvoinnin kehittämisen konsultointia esimerkiksi vertaisoppimisen keinoin. 

Tarjoan osaamistani myös monimuotoisuusohjelman ja perheystävällisyysprojektin johtamiseen tai lakisääteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun. 

 

Esimerkkejä kehittämistoimista viimeisten vuosien ajalta

Työhyvinvointi

Työelämäsafari-hanke

Toimin projektipäällikkönä (2017-2019) Lahden ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteisessa Työelämäsafari-hankkeessa, jossa joukko päijät-hämäläisiä pk-yrityksiä jakoi yritysvierailuilla työhyvinvoinnin käytäntöjään ja kehittämisalueitaan vertaisoppimisen keinoin.

Hybridityön pelisäännöt

Energia-alan yritys

Henkilöstön kehittämispäällikön roolissa (2019-2022) olin vastuussa hybridityön pelisääntöjen luomisesta yhdessä COVID-19-pandemian ajaksi perustetun valmiustyöryhmän kanssa. Organisaatiossa siirryttiin lähes ainoastaan toimipisteessä tehtävästä työstä hybridityömalliin kahdessa vuodessa. 

Perheystävällisyyshanke

Energia-alan yritys

Olin perheystävällisyyshankkeessa (2019-2021) mukana silloisen työnantajani yhteyshenkilönä. Kehitimme yhtiön perheystävällisyyskäytäntöjä päivittämällä ohjeistuksia perhevapaisiin, joustoihin ja etätyöhön liittyen ja tarjoamalla esihenkilöille tukea perheystävällisyyden toteuttamisessa. 

Palautetta kollegoilta ja yhteistyökumppaneilta

"Allekirjoittaneella oli ilo olla mukana Työelämäsafari-hankkeessa urheiluliiketoiminnan edustajana. Hankkeesta pyrin löytämään ajatuksia työhyvinvoinnin edistämiseen organisaatiossa, jossa työaika ei ole tarkoin määriteltyä vaan pikemminkin tilanteen mukaan vaihtelevaa, paikoin jopa 7/24 tyyppistä. Kati veti hanketta selkeällä otteella ja kaikesta näki hänen ammattitaitonsa työhyvinvoinnin kirjon asioista. Positiivinen ja tuloksellinen kokemus!"
Tomi Honkanen
FC Lahti Oy:n toimitusjohtaja
vuosina 2014 -2019
”Tein noin kolme vuotta yhteistyötä Kati Variksen kanssa erilaisissa henkilöstön kehitykseen liittyvissä työryhmissä. Tähän aikaan osui muun muassa COVID-19 pandemia ja siihen liittyvät korona-ajan valmiustyöryhmän perustaminen sekä hybridityöhön siirtyminen ja siihen liittyvien pelisääntöjen luominen. Katin kanssa oli helppoa ja mutkatonta tehdä töitä ja työryhmien tulokset saatiin nopeasti siirrettyä käytännön toimintatavoiksi.”
Kollega
Energia-alan yritys
vuosina 2019 - 2022
"Tutustuin Katiin, kun olimme työn merkeissä mukana samassa yhteistyöhankkeessa. Kati hoiti tehtävänsä vastuullisesti ja ripeästi. Hänen kanssaan oli mukava työskennellä."
Anna Kokko
Ohjelmapäällikkö, Väestöliitto